MAX VAN DER LINDEN – ELEKTRISCH EVENWICHT

ontwerp omslag & illustratie
& hoofdstukpagina’s en proefschrift vormgeving lay out

***

Beste Esther,
Je hebt met veel inzet, creativiteit & kunde een prachtigt proefschrift van weten te maken!
Ik ben er blij mee! Max